Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN Chief    
Assoc. Prof. Dr. Serkan ISLAK Member    
Assoc. Prof. Dr. Engin KANBUR Member    
Asst. Prof. Dr. Asuman ÖZGÖZ Member    
Asst. Prof. Dr. Mehmet Yunus ÇELİK Member