Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu için tasarlanan logomuz senetoda kabul edildi.   

logo

LOGO TASARIM AÇIKLAMASI

Genel olarak logo tasarımı yerli ve milli bir anlayışı, havaalanı ve uçağı birleştirerek sivil havacılıksektöründeki faaliyetleri anımsatacak bir düşüncenin ürünü olarak ortaya konulmuştur. Bu anlamda logotasarımında bulunan unsurların açıklaması aşağıdaki gibidir;

Mavi ve Turkuaz Renkler: “Mavi” renk sivil havacılık faaliyetlerini hatırlatan bir renk olmasıhasebi ile tercih edilirken, Fransızca Türk kelimesinin söylenişinden türemiş aynı zamanda Akdenizsahillerinin renginden esinlenilerek türetilmiş olan ve “Türk mavisi” anlamına gelen “Turkuaz” rengiyukarıda açıklanan bu tarihi bağ nedeniyle tercih edilmiştir.

Hilal ve Yıldız: “Hilal” yenilenmeyi ifade ederken “Yıldız” sınırsız ve sonsuz bir semayı ifadeetmektedir. Yenilenme ile birlikte havacılık faaliyetlerinin süreklilik içerisinde gelişeceğinin vedönüşeceğinin amaçlandığı, yıldız ile geleceğe yönelik vizyonun yerli ve milli uydu, uzay ve haberleşmeteknolojileri ile birlikte anlam kazanacağı ifade edilmektedir.

Turkuaz Düz Şerit Çizgiler ve Mavi Kesikli Çizgiler: Yıldıza doğru uzanan Turkuaz rengindekidüz şerit çizgiler ve bu çizgiler arasında bulunan Mavi renkteki kesikli çizgiler bir havaalanını vehavaalanına ait pisti ifade ederken, yıldıza doğru uzanarak sivil havacılık faaliyetlerinin geleceği yönelikvizyonunun sürekliliğine anlam kazandırmaktadır.

Mavi Düz Çizgiler ve Mavi Kanatlar: Logonun geneli itibariyle Turkuaz çizgileri ve mavi kesikliçizgileri içerisine alan bu çizgiler bir uçağı ve bu uçağın havalimanından hareketle sınırsız ve sonsuz birsemaya doğru yükselişini ifade etmektedir. Bu anlamda sağ ve sol mavi çizgiler bir uçağın kanatlarınıoluştururken, çizgilerin kalın halden incelmeye doğru ilerlemesi ise uçağın, sivil havacılık faaliyetlerinin,uydu, uzay ve haberleşme teknolojilerinin değişimin ve dönüşümün hızlarını göstermektedir.

2006 (20 06): Logodaki 2006 yılı Kastamonu Üniversitesi’nin kuruluş yılını ifade ederken “20 06”şeklinde yazılması ise yine logoda yer alan pistin ismini göstermektedir ki havaalanlarındaki pist numaralarıpistin bulunduğu bölgedeki manyetik konuma karşılık gelecek şekilde verilmektedir. Bu anlamda logomuzdahavalimanına ait piste verilen numara hem pistin numarasını hem de üniversitemizin kuruluş yılınıanımsatmaktadır.

Yukarıda logonun içeriğine ilişkin olarak ortaya konulan açıklamalardan anlaşılacağı üzereüniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Sivil Havacılık Yüksekokulu’na aitlogo ile, sivil havacılık sektörü ve ilgili sektöre bağlı olan tüm sivil havacılık faaliyetlerinin yanı sıra uydu,uzay ve haberleşme faaliyetlerini de kapsayan tüm oluşumları anımsatacak ve yansıtacak bir anlayışın ortayakonulması amaçlanmıştır.