1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Engin KANBUR 25-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilen 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresine “Psikolojik Dayanıklılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İlişkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü: Havacılık Sektöründe Bir Araştırma” konulu bildiri ile katılmıştır.