MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuzun misyonu; evrensel etik değerlere saygılı, insana ve çevreye duyarlı, karşılaştığı problemlere bilimsel çözümler üretebilen, eleştirel ve sorgulayan bir yaklaşım sahibi, paydaşlara katkı sağlayan, ekip çalışmasına yatkın, alanın gerektirdiği ileri düzeyde bilgi ve beceriye aynı zamanda emniyet ve güvenlik bilincine hakim, girişimci, katılımcı, yenilikçi, disiplinli ve rekabetçi anlayışta bireyler yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ 

Uluslararası havacılık standartlarına uygun eğitimi ile tüm paydaşları tarafından kabul gören lider bir yükseköğretim kurumu olmaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Evrensel
 • Rekabetçi
 • Yenilikçi
 • Disiplinli
 • Çevreci
 • Adil
 • Katılımcı
 • Hesap verebilen

KALİTE HEDEFLERİMİZ

 • Akademik Kadroyu Güçlendirilmek
 • Fiziki Alanları Geliştirilmek
 • Kalite Kültürünü Oluşturulup Güçlendirmek İçin Kalite Eğitim ve Seminer Sayısını Artırmak
 • Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sayısını Artırmak
 • Bilimsel Etkinliklere Katılma Sayısını Artırmak
 • Öğrencilerin Katılacağı Etkinlikleri Artırmak
 • Personele Yönelik Verilen Birim İçi Eğitim Sayısını Artırmak
 • Hizmet Kalitesini Artırmak İçin Akademik-İdari Personelin Uyum İçinde Çalışmasını Sağlayacak Etkinlikler Düzenlemek
 • Araştırma Projesi Sayısını Arttırmak
 • Ulusal bildiri sayısını artırmak
 • Uluslararası bildiri sayısını artırmak
 • Ulusal makale sayısını artırmak
 • Uluslararası makale sayısını artırmak
 • Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümü Sayısını Arttırmak
 • Öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası Değişim Programlarına Katılımlarının Sağlamak
 • Okulumuzun Tercih Edilebilirliğini Arttırmak İçin Düzenlenen Tanıtıcı Faaliyetler Sayısını Artırmak
 • Öğrencilere Yönelik Kariyer ve Motivasyon Etkinliklerinin Sayısını Artırmak
 • Seçmeli Ders Sayısını Arttırmak
 • Öğrencilere Yönelik Düzenlenen teknik gezi Sayısını artırmak
 • Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını Artırmak
 • Misafir Öğretim Üyesi Odası Oluşturmak
 • Birim Toplantı Odası Oluşturmak
 • Öğrencilere yönelik anketler düzenlemek
 • Düzenli olarak paydaşların görüşünün alınması ve toplantılar düzenlenmesi
 • Öğrencilere staj imkanı tanınması
 • Mezun öğrencilerin takip edilmesi

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Yüksekokulumuzun misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda kalite politikamız, sürekli iyileştirme ve insan odaklı yaklaşımıyla kaynakların daha etkin kullanımını ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlayan kalite kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilir kılmaktır.
 

 


 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.