MİSYONUMUZ

Yüksekokulumuzun misyonu; evrensel etik değerlere saygılı, insana ve çevreye duyarlı, karşılaştığı problemlere bilimsel çözümler üretebilen, eleştirel ve sorgulayan bir yaklaşım sahibi, paydaşlara katkı sağlayan, ekip çalışmasına yatkın, alanın gerektirdiği ileri düzeyde bilgi ve beceriye aynı zamanda emniyet ve güvenlik bilincine hakim, girişimci, katılımcı, yenilikçi, disiplinli ve rekabetçi anlayışta bireyler yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ 

Uluslararası havacılık standartlarına uygun eğitimi ile tüm paydaşları tarafından kabul gören lider bir yükseköğretim kurumu olmaktır.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

Evrensel
Rekabetçi
Yenilikçi
Disiplinli
Çevreci
Adil
Katılımcı
Hesap verebilen


HEDEFLERİMİZ


KALİTE POLİTİKAMIZ

Yüksekokulumuzun misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda kalite politikamız, sürekli iyileştirme ve insan odaklı yaklaşımıyla kaynakların daha etkin kullanımını ve tüm paydaşların memnuniyetini sağlayan kalite kültürünü oluşturmak ve sürdürülebilir kılmaktır.