Doç. Dr. Engin KANBUR   Başkan    
Doç. Dr. Sıtkı AKARSU   Üye    
Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ   Üye    
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAVDAR   Üye    
Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖZDEMİR   Üye