Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN   Başkan    
Doç. Dr. Serkan ISLAK   Üye    
Doç. Dr. Engin KANBUR   Üye    
Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÖZGÖZ   Üye    
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yunus ÇELİK   Üye