Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN  Başkan  
Doç. Dr.  Engin KANBUR  Üye